Home &
List of
concerts

Domů &
Seznam
koncertů

About us / 
o nás
Concert places / 
Koncertní místa
Interpretters /
Interpreti
Ticket prices & booking
Ceny vstupenek a rezervace
Links / 
Odkazy

List of concert places:

The Clam-Gallas Palace, Main Marble Hall, Husova 20, Prague 1 / Clam-Gallasův palác, Velký mramorový sál

Jan Václav Gallas, the Supreme Marshal of the Kingdom of Bohemia, Viceroy of Naples, built himself a palace, in 1713 -1719, after plans by the Viennese court architect J. B. Fischer of Erlach. The massive statues of giants by the entrance, the sculptures on its attic storey, and the sculpture decoration on the staircase are the works of Matyáš Bernard Braun. The frescoes on the staircase and in the halls on the second floor were executed by Carlo Carlone. The Clam-Gallas Palace is one of the most outstanding buildings of the Prague Baroque. Two halls are used for concerts: the Conference Hall with lovely ceiling frescoes and the Main Marble Hall with beautiful crystal chandeliers.

Mramorový sál s nádhernými křišťálovými lustry má vynikající akustiku se nachází ve 2. patře paláce. Cestou si návštěvníci prohlédnou nejkrásnější barokní schodiště v Praze (Matyáš Bernard Braun). Autorem fresek na schodišti a sálech druhého patra je Carlo Carlone. 

Chapel of Mirrors of Clementinum / Zrcadlová kaple Klementina, Mariánské náměstí 190, Praha 1

Baroque Chapel of  Mirrors is a part of the Clementinum, home to the National Library. The Chapel, consacrated to the Annunciation of the Virgin Mary, was built by the architect Kilian Ignaz Dientzenhofer in 1724 for the noble Marian Congregation. The stucco decoration with mirrors was carried out by Beernard Spinetti and ceiling fresco compositions were painted by Jan Hiebl. 

Barokní Zrcadlová kaple je součástí Klementina, sídla Národní knihovny. Je zasvěcena Zvěstování Panny Marie a  vybudoval ji pro šlechtické mariánské kongregace v letech 1724 - 1725 Kilián Ignác Dientzenhofer. Štukovou výzdobu provedl Bernard Spinetti, nástropní fresku Jan Hiebl.

The National Museum - Main Inner Staircase / schodiště centrální haly, Wenceslas sqr. No.68, Prague 1
The building is from May 2015 till the end of 2018 under complete reconstruction.
Budova začala být od května 2015 kompletně rekonstruována. Znovuotevření je plánováno na konec roku 2018.

The National Museum is one of the most outstanding Neo-Renaissance buildings of the 19th century, built in 1885 - 1890 by architect J. Schulz. Its splendid interior is worth seeing - the facade, staircase, halls and entrance ramp are decorated with sculptures by leading artists. Concerts take place on the staircase of the Grand Hall, in the interior of the Neo-renaissance building with breath-taking atmosphere, which is unique not to be found anywhere else in Prague, nor in the whole Europe.

Národní muzeum je jednou z nejvýznamnějších neorenesančních budov 19. století v Praze. Bylo postaveno v letech 1885 - 1890 dle návrhu architekta J. Schulze. Nádherný interiér muzea, fasáda, schodiště, sály i vstupní rampa jsou zdobeny sochami a obrazy předních umělců. Koncerty se konají v centrální hale, jejíž schodiště i celý interiér této neorenesanční stavby má specifickou atmosféru, jedinečnou nejen v Praze, ale i v celé Evropě. 

The Prague Loretto (Pražská Loreta), Loretanske sqr. (near the Prague Castle), Prague 1

 The Prague Loreto is an artistic and historical monument, as well as a Baroque pilgrimage site the renown of which in the city can perhaps be compared only with that of the wonder-working statue of the Infant of Prague. Construction of the Prague Loreto Santa Casa began on 3 June 1626, at the instigation of Baroness Benigna Katharina von Lobkowitz. The Loreto arose gradually over the course of the 17th and 18th centuries; the interiors were partly renovated in the 19th century; and in the 1950s and 1960s, a new treasury was built, accessible to the public.
The pilgrimage site is conceived as a self-contained complex of buildings around a central Santa Casa, with an oblong, two-storey arcade courtyard (unlike the Italian Loreto, where the Casa is inside the pilgrimage church). The present-day Church of the Nativity of Our Lord and two of the chapels were only shallow alcoves with altars in the original design from the 1660s. As the renown of the Loreto grew, the number of visitors increased and it was necessary to enlarge the liturgical spaces of the pilgrimage site. Thus, gradually (by the end of the 17th century) the larger oblong chapels were built in the corners of the courtyard; subsequently, both chapels on the transversal axis were enlarged and the Chapel of the Nativity of Our Lord reconstructed in several phases into a more spacious church.

Jedinečné místo s neopakovatelnou atmosférou – kostel Narození Páně v areálu kapucínského kláštera na Loretánském náměstí (5 minut pěšky z Pražského hradu). Koncerty se provozují na historicky cenné barokní varhany. V roce 2008 se zde konal jeden z koncertů světoznámého festivalu Pražské jaro.