ramtl_concnejmensipruhl.gif (1344 bytes)

log_animalepr.gif (3019 bytes)

Prague Instrumental Soloists 
chamber ensemble

The chamber ensemble Prague Instrumental Soloists (1992) is one of the finest Czech string ensembles which performs in a style and instrumental composition corresponding especially to Baroque, pre-classical and classical music; the ensemble is formed by seven string instruments, trumpet, and harpsichord. Nevertheless, after a necessary instrumental complementation, the ensemble also interprets romantic and late romantic music (Dvořák, Janáček, Suk) as well as twentieth century music (Hindemith, R.Strauss, Barber, Martinů).
During its existence the ensemble has performed at several hundreds of concerts, mainly in Prague, in the Czech Republic as well as other countries (Spain, Germany). 

PIS_1109.jpg (176397 bytes)

Pražští instrumentální sólisté (1992) patří k předním českým smyčcovým souborům, hrajícím ve stylově odpovídajícím početním obsazení (7 smyčců, trubka, cembalo) především hudbu barokní, předklasickou a klasickou. Při nezbytném větším obsazení je však připraven k interpretaci hudby romantické a pozdně romantické (Dvořák, Janáček, Suk) a hudby 20. století (Hindemith, R.Strauss, Barber, Martinů).
Za dobu své existence soubor provedl několik stovek koncertů hlavně v Praze, v České republice i v zahraničí (Španělsko, Německo).

PIS4.jpg (69132 bytes)    PIS1.jpg (71658 bytes)     PIS3.jpg (41338 bytes)   

PIS2.jpg (72567 bytes)   PIS6.jpg (69132 bytes)

-----------------------------------------------------------

Go to the AVEK's Homepage